ธุรกิจดีไปเที่ยวยุโรป

ผมในนามของผู้สร้างไปลูกค้าในยุโรปประมาณ 15 วัน มันเป็นเวลาดีจริง ๆ และดีโอกาสที่จะ รู้เพิ่มโครงการโอกาสและปัญหาบางอย่างซึ่งข้อเสนอของเรา...