ชั้นและส่วนของเครื่องพิมพ์ RFID

เครื่องพิมพ์ RFID ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาสำหรับการใช้งานการพิมพ์ และการเข้ารหัส อุปกรณ์เหล่านี้โดยทั่วไปจะมีเครื่องอ่าน RFIDและเครื่องพิมพ์รวมกันในเครื่องเดียว UHF, HF และ NFC tags มีทั้งหมดสามารถเรียกใช้ผ่านเครื่องพิมพ์ RFID ตราบใดที่แท็กเข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์เฉพาะ เครื่องอ่าน RFID ภายในทำหน้าที่เป็นตัวเข้ารหัสและตรวจสอบสำหรับแท็กทั้งหมดที่ผ่านเครื่องอ่าน และเข้ารหัสแท็ก thenre-อ่านแท็กและข้อมูลใหม่จากนั้น ก่อนมีออกเพื่อตรวจสอบว่า แท็กมีที่ถูกต้อง ข้อมูลใหม่

เครื่องพิมพ์ RFID ใช้งาน RFID เพื่อแทนที่การเข้ารหัสด้วยตนเอง หรือเพิ่มข้อความป้ายชื่อ RFID นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ เฉลี่ย พิมพ์ป้ายประมาณ 20 ต่อนาทีขึ้นอยู่กับขนาดป้ายและความเร็วการพิมพ์ที่กำหนด เนื่องจากเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว และถูกต้องมีคุณค่ามากในการใช้งาน RFID กับห่วงโซ่อุปทาน การผลิต ขนส่ง และโลจิสติกส์ ขายปลีก และการดูแลสุขภาพ ในปริมาณสูงของป้าย RFID ที่ต้องการใช้งาน เวลาที่บันทึกจะคุ้มต้นทุนเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์เป็นริบบิ้นใด ๆ เครื่องพิมพ์อาจจำเป็นในอนาคต ตัวอย่างเช่น ถ้าตนเองเข้ารหัสแต่ละแท็ก และตรวจสอบข้อมูลที่เข้ารหัสในอัตราประมาณ 3 แท็กต่อนาที ประมาณ 1,440 แท็กจะถูกเข้ารหัสทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน เครื่องพิมพ์ RFID ที่ใช้เข้ารหัส (และพิมพ์) แต่ละป้ายจะดำเนินการในอัตราประมาณ 20 ต่อนาที (เฉลี่ย), ระบุว่า ประมาณ 9,600 แท็กจะถูกเข้ารหัส และพิมพ์ต่อการทำงาน 8 ชั่วโมงวันนั้น เครื่องพิมพ์ RFID ทำงานประมาณ 7 ครั้งเร็วขึ้น หรือมากกว่า การเข้ารหัสด้วยตนเอง