ทำเว็บไซต์ใหม่

หลังจากฟื้นฟู months'design ผู้สร้าง เว็บไซต์ก็ออกมาในพฤษภาคม 2013 ปรับปรุงเว็บไซต์จะแสดงเนื้อหาดียิ่งขึ้นและรูปแบบที่เหมาะสมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน adopti ...