เครื่องอ่านบัตรแบบใช้มอเตอร์ CRT-310

การ์ดเชื่อมต่อมอเตอร์ไฟฟ้า Reade r CRT-310

Motorized Card Reader CRT-310

การใช้งาน:

สถานีบริการตนเอง

บริการชำระเงินอัตโนมัติด้วยตนเอง

เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

เครื่องสอบถามสื่อ

ระบบที่จอดรถ

เข้าถึงระบบ contorl