ผู้สร้างจะเป็นส่วนหนึ่งในแพะชนิดหนึ่งในมุมไบ อินเดีย 19−21, 2560 มกราคม

Creatorwilltakepartinthefamousexpo---IBEXinMumbai,India,19−21January,2017.ItisourgreathonortoletyouknowmoreaboutCreatorandCRT

brandproducts-variouscardreaderscarddispensersandcashacceptorofhighquality ผลิตภัณฑ์ Alsowewilllaunchournew นี้

Warmlywelcometovisitusatbooth Webelieveyoucanaccomplishagreatsuccessinabriefstay
INTERNATIONALBANKINGEXPO-IBEXINDIA2017
ADD:MMRDAGrounds, Bandrakurlacomplex มุมไบ อินเดีย
BoothNo:D408
วัน: 19 — 21January, 2017