ทีมขายของผู้สร้างเริ่มต้นเดินทางธุรกิจในปีพ. ศ. 2517 หลังจากวันหยุดปีใหม่จีน

ทีมผู้สร้างเริ่มต้นการเดินทางทางธุรกิจในปีพ. ศ. 2560 หลังวันหยุดตรุษจีน

20160422 玄藏之路合影 .JPG

20160423 沙丘合影 .JPG