สร้าง CEO Mr.Jack เดินทางสหรัฐอเมริกาจะเน้นธุรกิจโมดูลการชำระเงินของบัตรผู้สร้าง ผู้ผลิตจีน adedicated โมดูลการชำระเงินบัตร ATM ที่ฝังตัว