สร้าง CEO Mr.Jack จ่ายเป็น Offcial ไปตู้เอทีเอ็มทั่วโลกยักษ์ Wincor Nixdorf