บูธ: K04 บัตร และชำระเงินแฟร์เอเชีย 2016 ระหว่าง Apr.20-21 ในสิงคโปร์

เซินเจิ้น (ผู้สร้าง) Tech.Co.Ltd จะเข้าร่วมผ่านมาบัตร andamp การชำระเงินยุติธรรม Asia 2016 ระหว่าง Apr.20-21, No.:K04 บูธที่ศูนย์แสดงสินค้าซันเทคสิงคโปร์
คอนเวนชั่นสิงคโปร์ Add.:Suntec andamp ศูนย์นิทรรศการ 1 ราฟเฟิลส์บูเลอวาร์ด ซันเทคสิงคโปร์ สิงคโปร์ 039593