นิทรรศการ

เครื่องอ่าน RFID: ราโดยใช้เทคโนโลยี RFID

ไลบรารีการจัดการปริมาณงาน ในขณะที่ยุ่งยาก แต่จำเป็นต้องสูงมาก มีความผิดพลาดและ ดังนั้น ช่วยอ่าน RFID จัดการไลบรารี
ใช้ RFID Reader จัดการห้องสมุด หลักมากที่สุดของคือให้แต่ละเล่มนี้มีอิเล็กทรอนิกส์ป้าย แดงยืมที่นำหนังสือจากห้องสมุด เครื่องอ่าน RFID ที่ประตูพิพิธภัณฑ์ภายในสามารถโดยอัตโนมัติระเบียน จากมีระเบียนเทียม zhiqian เวลา จังหวัดมีประสิทธิภาพ; ในขณะที่ ใช้หนังสือจัดการเครื่องอ่าน RFID ยังสามารถช่วยวิเคราะห์คลัง หนังสือที่ต้อนรับ และ ตามนี้บันทึกจัดซื้อหนังสือจัด
ใช้เครื่องอ่าน RFID สามารถปรับปรุงการเรียงลำดับ และวางของหนังสือ ค้นหาระดับอัตโนมัติ